Frequently Asked Question

ग्याँस उपभोक्ताहरूमा एल.पि. ग्याँस सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धि जानकारी


ग्याँस सिलिण्डर फेर्दा सावधानी पुर्याउनु पर्ने कुराहरु


१. ग्याँस सिलिण्डर जोड्नु भन्दा अघि सबै किसिमको आगोको ज्वाला (जस्तै मैन बत्ती, धुप्, दियो मट्टितेलको स्टोभ अदि) नविर्सिकन निभाउनु पर्दछ । ग्याँसको स्टोभ जोड्दा जोड्दै बिजुलीको कुनै स्वीच बाल्ने निभाउने गर्नु हुदैन ।
२. ग्याँस सिलिण्डर खरीद गर्दा जहिले पनि सिल क्याप दुरुस्त छ छैन चेक गर्नु पर्दछ ।
३. ग्याँस सिलिण्डर जोड्ने रवर पाईपमा कुनै खराबी (जस्तै चीरा परेको अथवा प्वाल परेको) छ छैन बराबर चेक गरी रहनु पर्दछ र यदि कुनै खरावी नोकसानी देखिएमा गुणस्तर चिन्ह भएको रवर पाईप ल्याई फेर्नु पर्दछ ।

४. ग्याँस सिलिण्डरको सिल निकालेर रेगुलेटर जडान गर्नु पर्दछ ।
५. यसरी ग्याँस सिलिण्डरको ग्याँस स्टोभमा जोडी सकेपछी बर्नर बालेर चेक गर्नु पर्दछ ।

ग्याँस सिलिण्डर प्रयोग गर्दा ध्यान राख्नु पर्ने कुराहरु


१. रवर पाईपमा कुनै किसिमको खराबीबाट चुहावट छ छैन बराबर चेक गर्नु पर्दछ र हरेक दुई वर्षमा रवर ट्युब, रेगुलेटर फेर्नु पर्दछ ।
२. यदी सलाईको माध्यमबाट ग्याँस स्टोभ बाल्ने हो भने पहिले सलाई कोरेर अनिमात्र बर्नरको नव (Knob) खोल्नु पर्दछ ।
३. ग्याँस सिलिण्डरमा नाइलनको धागोले बाँधेको प्लास्टीकको सुरक्षा क्याप (Safety Cap) भानछामा सुरक्षित साथ राख्नु होला ।

४. सिलिण्डर सधैं सिधा राख्नु पर्दछ ।
५. सधैं सुति (कटन) को एप्रोन (Apron) लगाई खाना पकाउनु पर्दछ ।
६. सिलिण्डरलाई बन्द ठाउँमा राख्नु हुदैन ।

७. ग्याँसको स्टोभ र सिलिण्डर कहिले पनि आफै मर्मत गर्नु हुदैन, ग्याँस मेकानिक्स बोलाई मर्मत गराउनु पर्दछ ।
८. ग्याँस प्रयोग नभएको बेला रेगुलेटरको नव (Knob) बन्द रख्नु पर्दछ ।

ग्याँसको गन्ध आएमा ध्यान राख्नु पर्ने कुराहरु


१. यदी ग्याँसको गन्ध आएमा ग्याँसको रेगुलेटर र ग्याँस वर्नरको नवहरु (Knob) तुरुन्त बन्द गर्नु पर्दछ ।
२. सबै किसिमको प्रज्जवलित चिजहरु (जस्तै धुप, मैन वत्ती, दियो, सलाई इत्यादी) निभाउनु पर्दछ ।
३. बलेको बिजुली बत्ती ननिभाउने र निभेको नबाल्ने (अर्थात स्वीचहरु अन अफ नगर्ने) ।

४. झ्याल ढोकाहरु खोल्नु पर्दछ ।
५. यदि ग्याँस सिलिण्डरको भल्वबाट ग्याँस चुहेको खण्डमा प्लास्टिकको सुरक्षा क्याप (Safety Cap) लगाई ग्याँसको चुहावाट रोक्नु पर्दछ । ग्याँस सिलिण्डरलाई तुरुन्त खुला ठाउँमा ल्याई राख्नुपर्दछ र ग्याँस कम्पनी वा डिलरलाई फोन गर्नु पर्दछ । ग्याँस सिलिण्डर प्रयोग नभएको बेला उक्त सुरक्षा क्याप भल्वमा लगाई राख्नु पर्दछ ।

हामीले सधैं सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने ग्याँस सिलिण्डर साधारण अवस्थामा कहिल्यै पनि पड्किदैंन । अन्य कारणबाट आगलागी भई जब ग्याँस सिलिण्डर बलिरहेको आगोको लप्कामा धेरै समयसम्म रहन्छ र सिलिण्डर तात्तिएर सिलिण्डर भित्र थेग्न नसक्ने चाप उत्पन्न हुन्छ यस्तो अवस्थामा मात्र सिलिण्डर पड्कने सम्भावना हुन्छ ।


ग्याँसको गन्धलाई खतराको संकेतमानी बचावटका उपायहरु अपनाऔ